ERNOS
نامه صدیق – راستگویی
غوغای فصلنامه ” نامه صدیق ” در دده قورقود پژوهی و گزارشی از ” لغت نامه بزرگ ترکی در اردبیل “. ○مقالات بزرگان ادبیات آذربایجان و افشاگری ها در ” نامه صدیق ” و …


راستگویی
غوغای فصلنامه ” نامه صدیق ” در دده قورقود پژوهی و گزارشی از ” لغت نامه بزرگ ….. استاد بذارین به حوزه ی زبان پژوهی بگردیم؛ دیدگاه شما در مورد حفاظت از زبان ها چیه؟


فروشگاه مارکت سنتر