ERNOS

ملاحظاتی درباره ی تحریم اقتصادی

تاملی بر تحریم اقتصادی آمریکا علیه ایران از منظر حقوق …
سوالی که‌ مطرح می‌شود این‌است‌که آیا تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران از …. تحریم ثانویه (SECONDARY BOYCOTT) در مورد ممانعت اشخاص ثالث از معامله با ….. پیوند ملاحظات و ارزش‌های اخلاقی با ایده‌ی اعمال حقوق بین‌الملل از طریق …


مقاله تحریم اقتصادی و راهبردهای اقتصاد مقاومتی برای مقابله …
تحریم اقتصادی،عبارت است از تدابیر قهر آمیز که توسط گروهی از کشورها علیه کشوری … به بررسی راهکارها ی علمی اقتصاد مقاومتی برای مقابله با تحریم بپردازیم.


تحقیق تحریم اقتصادی از منظر حقوق بین الملل – یک دو سه پروژه
عنوان: تحریم اقتصادی از منظر حقوق بین الملل با تاكید بر حقوق بین الملل … درباره 1.2.3 پروژه · قوانین و مقررات 1.2.3 پروژه · شماره حساب ها · تبلیغات در 1.2.3 پروژه …. با توسعه ی روز افزون حقوق بین الملل دولت ها سعی بر ارائه ی رفتاری هنجارین در چارچوب … بلكه ملاحظات سیاسی یك دولت باشد، همواره تلاش بر توجیه حقوقی اقدام می كنند.


مقالات مرتبط با تحریم اقتصادی – پایگاه مجلات تخصصی نور
رابطه تهدید‌ها و آسیب‌ها در حوزه امنیت ملی با نگاه به تحریم (بررسی موردی قطع‌نامه … رتبه بندی انواع تحریم های اقتصادی و برآورد شاخص مخاطرات تحریم با استفاده از روش …


بررسی اثرات تحریم بین المللی بر متغیرهای کلان اقتصادی …
ي ﺑﺨـﺶ. ﻫـﺎي ﺗﺠـﺎرت، ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ. ﮔـﺬاري،. اﺷﺘﻐﺎل و رﺷﺪاﻗﺘﺼﺎدي از ﺗﺤﺮﯾﻢ. ﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻨﺎرﯾﻮ ….. درﺑـﺎره. ﻋﻤﻠﯿﺎت رﯾﺎﺿﯽ ﻣﻮﻟﻔﻪ. ﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از آن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت. ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﭘﯿﭽﯿـﺪه و …… ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ. ردﯾﻒ. ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﺗﺤﺮﯾﻢ. ﻣﻼﺣﻈﺎت. ﻣﻨﺒﻊ. 1.


ﭼﮑﯿﺪه – مدیریت بهره وری
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ آﺛﺎر ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﯽ در ﺻﻨﺎﯾﻊ. ﮐﻮﭼﮏ وﻣﺘﻮﺳﻂ. اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن ﻃﯽ …. درﺑﺎره اﯾﻦ. ﮔﻮﻧﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ. ﺖﻫﺎﺳ. (. ﺑﻬﺮوزي ﻓﺮ و ﮐﻮﮐﺒﯽ،. 1385. ، . )127. در. ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ي. روﻧﺪ. اﻗﺘﺼﺎدي. )1385( ….. ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ،. ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.


تحریم اقتصادی آمریکا علیه ایران چقدر مشروعیت دارد؟ – ایبِنا
آیا تحریم اقتصادی یک کشور بدون جلب نظر سازمان ملل قانونی است؟ … در جهان کنونی که دولت‌ها می‌کوشند حتی اقدامات برخاسته از ملاحظات سیاسی خود را با … از طرف آمریکا به‌ویژه در زمینه تحریم‌های ثانویه در مورد جلوگیری از اشخاص ثالث …


بررسی مبانی حقوقی و مشروعیت تحریم های یکجانبه امریکا …
مصداق بارز اين اقدامات، تحريم هاي اقتصادي آمريكا در مورد ايران است كه شركت هاي …. بحث «نقش سازمانهای بین‌المللی در حقوق بین‌الملل»، ملاحظاتی مختصر پیرامون برخی …


اخبار بین المللی در مورد تحریم – euronews
تحریم | فهرست کلیه مقاله‌های منتشر شده نوسط یورونیوز در زمینه‌های بین‌االمللی، اقتصاد، سیاست، علم و شیوه زندگی. … جبل الطارق پیش‌تر اعلام کرده بود که توقیف نفتکش ایرانی بدون توجه به ملاحظات سیاست خارجی انجام شده است. جوزپ بورل، …


در فاصله میان تعهدات برجامی و تعهدات اینستکسی اروپا چه بر …
با انعقاد برجام اتحادیه اروپا خود را متعهد به لغو کلیه ی تحریم های هسته ای وضع شده علیه ایران نمود. … «مقررات اتحادیه اروپایی» که کلیه تحریم‌های اقتصادی و مالی مرتبط با … درباره ی کالاهای قابل مبادله در اینستکس، سفیر جمهوری اسلامی ایران در … برجام به دلیل ملاحظات امنیتی خود،حاضر به تقبل هزینه‌های ماندن ایران در …


″مقامات ایرانی آماده تغییرات جزئی در برجام هستند″ | ایران …
روحانی گفته بود: «اگر تحریم‌ها برداشته شود من آماده‌ام درباره تغییرات، … بعد از تحریم ایشان، آنها ملاحظاتی داشتند و تلاش کردند که این رایزنی‌ها را از …


هدف آمریکا در تحریم‌های جدید علیه ایران – مشرق نیوز
مهدی محمدی گفت»: در دوره جدید، تحریم به جای موضوعات بر روی مصادیق است، … در داخل متوقف شود، در حالی که شاید به خاطر فشارهای اقتصادی اذیت شویم، … ملاحظاتی درباره دوران «پساخروج» … مشکل بزرگ راهبرد دولت در مورد برجام چه بود؟


رویکردهای اقتصاد دانان مسلمان در مسأله ی تحریم ربا
مسأله ی تحریم ربا در دو سطح قابل پی گیری است: در نخستین سطح، موجه و عادلانه بودن … دینی و ملاحظات اجتماعی، وام دهنده «حق» دارد، در ازای واگذاری بخشی از درآمد یا ثروت … در میان اندیشمندان مسلمان، فرد یا افرادی را پیدا نمود که درباره ی اصل حرمت ربا به …


ديپلماسي تحريم و تهديد – ایرنا
**علي خرم: راه حل منازعات ما و آمريكا ديپلماتيك است نه تحريم و تهديد! … اعتراضاتي كه ممكن است ريشه در عواملي اقتصادي چون افزايش تورم يا بيكاري، كمبود كالاها و … مقامات سازمان مركزي اطلاعات (سيا) نيز ملاحظاتي درباره عواقب اين تصميم بيان كرده‌اند. … منوچهر متكي به تصميم جديد آمريكا در مورد سپاه واكنش نشان داد .


برخورد سرد جامعه جهانی با یکجانبه گرایی و تکروی آمریکا …
دست‌یابی به مقصود انتخاباتی، اصولگرایان را در مورد لزوم…


روﻳﻜﺮدﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن درﻣﺴﺄﻟﻪ ي ﺗﺤﺮﻳﻢ رﺑﺎ ﭼﻜﻴ
. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . در اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻧﺤﻮه ي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎي …


ملاحظاتی درباره موضعگیری نیروهای چپ پیگیر در برابر خطر …
دوم این که به تحریم های اقتصادی بعنوان ابزار موثر تغییر حکومت ها می نگرد. …. جاافتاده دینی در مورد موضعگیری امروزی چپ ناپیگیر نمی توان گفت.


جدول زمانی تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران اعلام شد – آمریکا – RFI
خبرگزاری فرانسه در ادامه افزوده است : در چهارم نوامبر دولت آمریکا تحریم … این مجوزها به شعبات فعالان اقتصادی آمریکایی امکان همکاری با ایران را می …


آسیب پذیری اقتصاد رانتیر ایران از تحریمهای بین المللی …
راهکارهای مهم جهت مقابله با تحریم ها، ساخت یک اقتصاد مقاومتی ، ایجاد … تحریمهای اقتصادی در مورد کشورهایی که دارای موافقتنامه های تجاری بسیار هستند … آنها و عدم پذیرش تحریم می شود بنابراین ملاحظات افزایش حضور فعال ایران در …


نامه اهالی فرهنگ خطاب به جهانیان: مردم جهان، در برابر تحریم با ما …
«تابناک» در صورت تداوم این وضعیت، شفاف تر درباره چهره‌هایی که در این ارتباط … گروهی از اهالی فرهنگ ایران در نامه‌ای علیه تحریم‌های دولت آمریکا اعلام موضع … شوند؛ نامه‌ای که برخی سینماگران به واسطه ملاحظات مرتبط با اقامت‌شان در آمریکا، …. متاسفم از هنرمندان محترم که چهره‌های شاخص بسیار ی در میانشان هستند که فکر …


آیا تحریم‌های جدید آمریکا اقتصاد ایران را به فروپاشی تهدید …
آیا تحریم‌های جدید آمریکا اقتصاد ایران را به فروپاشی تهدید می کند؟ … هستیم که می گویند اگر نتوانند از معافیت های آمریکا در باره تحریم های ایران …


اقتصاد رانتی در ایران و راه‌های برون رفت از آن – مجله اقتصادی
ﺟﺪا ﺷﺪن از آن اراﺋﻪ ﻧﻤﺎ. ﺪﯾ . واژ. ه. ﻫﺎی. ﮐﻠ. ﺪﯿ. :ی. راﻧﺖ،. دوﻟﺖ راﻧﺘ. ﺮ،ﯿ. اﻗﺘﺼﺎد راﻧﺘﯽ. ،. دوﻟﺖ راﻧﺘ. ﺮﯿ. ﭘﻬﻠﻮ. ،ی. اﻟﮕﻮ …… دوﻟﺖ، ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽ دوﻟﺖ ﺗﻮزﯾﻌﯽ را د. ر دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ …. اﻋﻤﺎل ﺗﺤﺮﯾﻢ. ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ. ﻣﺸﮑﻞ را ﻣﻀﺎﻋﻒ ﮐﺮده و اﯾﻦ ﻣﺎﻧﻊ در ﮐﻨﺎر رﯾﺴﮏ ﺑﺎﻻی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﯿﻊ.


راهکارهای مقابله با تحریم‌های اقتصادی
یکی از راهکارهای مقابله با تحریم‌های اقتصادی از طریق کاهش آسیب‌پذیری و … اولویت یافتن ملاحظات اقتصادی و تقدم منافع ملی با افزایش فعالیت‌های …


گفت‌وگو|قائم‌مقام اسبق وزارت خارجه: اینستکس کافی‌نیست …
… وزارت امور خارجه درباره اینستکس گفت: مجموعه ملاحظات سیاسی و اقتصادی به ما دیکته نمی‌کند که اینستکس راه‌حل مشکل و راه‌حل برون‌رفت ما از تحریم است. … خرید و فروش آن را ممنوع کنند و ایسنتکس هم در مورد این قضیه فلج است.


طراح تحریم‌ها در دوره اوباما چه بود؟ – راه پرداخت
به گزارش دنیای اقتصاد، طراح شبکه هوشمند تحریم‌ها علیه ایران در دوره … به‌واسطه معرفی ترفندها و ملاحظات ذهنی رقیب برای اعمال فشار اقتصادی با اهداف …


هوک: جمهوری اسلامی در چهار مورد درباره تحریم‌ها دروغ می‌گوید | …
هوک: جمهوری اسلامی در چهار مورد درباره تحریم‌ها دروغ می‌گوید … گفت که جمهوری اسلامی درباره دامنه تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده به آن‌ها دروغ می‌گوید. … از شرکت‌های خصوصی تامیل کننده این کالاها، بنا به ملاحظات مالی و اقتصادی شرکت، به … علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی، گفت: «ما همیشه در مورد حل و فصل مسائل …


سایه دائمی سیاست و تحریم بر ورزش ایران
ملاحظات و محدویت‌های مذهبی در ایران باعث شده تا تلویزیون این کشور تصاویر … نوشته است: «ایرانی‌های فیلیپین به دلیل تحریم‌های سیاسی و اقتصادی علیه … اولین مساله در مورد میزبانی جام ملت‌ها، بحث ورود بانوان به استادیوم‌هاست.


رویکردی سازه انگارانه به روند تکامل و تشدید سیاست تحریمی …
Clawson, Patrick, (1995),” What to do about Iran”, Middle East Quarterly,.


جابه‌جایی شرکای تجاری به‌عنوان ابزاری برای کاهش پیامدهای …
ﺳﻄﺢ رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدي و ﺳﯿﺎﺳﯽ و رﻓﺘﺎر وﯾﮋه ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ. ….. ﻣﻼﺣﻈـﺎت. اﻣﻨﯿﺘﯽ. ﺄﺗ،. ﺛ. ﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻊ. ﮔﯿﺮي ﮐﺸﻮر. ﺛﺎﻟﺚ ﻧﻤﯽ. ﮔﺬار. ﺪ.ﻧ. در ﻣﻮرد ﺗ. ﺄ. ﺛﯿﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢ.


برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر