ERNOS

مثنوی بدامان گلستانی شبانگاه

بدامان گلستانی شبانگاه | مثنویات – پروین اعتصامی – جس جو
مثنویات : بدامان گلستانی شبانگاه.


ديوان پروين اعتصامي – مثنوي ها، تمثيلات و مقطعات – پيوند نور
بدامان گلستاني شبانگاه. چنين ميکرد بلبل راز با ماه. که اي اميد بخش دوستداران. فروغ محفل شب زنده داران. ز پاکيت، آسمان را فر و پاکي. ز انوارت، زمين را تابناکي.


گنجور » پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و …
پیوند نور: بدامان گلستانی شبانگاه. تاراج روزگار: نهال تازه رسی گفت با درختی خشک. توانا و ناتوان: در دست بانوئی، به نخی گفت سوزنی. توشهٔ پژمردگی: لاله‌ای با …


!… اگر دل دلیل است | هفته چهارم اسفند ۱۳۹۰
پیوند نور. به دامان گلستانی شبانگاه /// چنین می کرد بلبل راز با ماه. که ای امیدبخش دوستداران /// فروغ محفل شب زنده داران. ز پاکیت،آسمان را فرّ و پاکی /// ز انوارت،زمین …


شعر ها پیوند نور پروین اعتصامی
بدامان گلستانی شبانگاه. چنین میکرد بلبل راز با ماه. که ای امید بخش دوستداران. فروغ محفل شب زنده‌داران. ادامه مطلب. نظرات(0). نویسنده : مرادی. موضوع: شاعران زن , پروین …


پروین اعتصامی (مثنویات و تمثیلات و مقطعات) – ویکی‌نبشته
… سپیدی روئید · بدامان گلستانی شبانگاه · نهال تازه رسی گفت با درختی خشک · در دست بانوئی، به نخی گفت سوزنی · لاله‌ای با نرگس پژمرده گفت …


پروین اعتصامی – چشم ها را باید شست / جور دیگر باید دید – …
دیوان اشعار پروین اعتصامی که شامل 6500 بیت از قصیده و مثنوی و قطعه است تاکنون چندین بار به چاپ رسیده است. آثار … پیوند نور: بدامان گلستانی شبانگاه


شعر نو .::. مجموعه اشعار فارسی شاعران معاصر و جوان ادبیات
بدامان گلستانی شبانگاه چنین میکرد بلبل راز با ماهکه ای امید بخش دوستداران فروغ … به ماه دی، گلستان گفت با برف که ما را چند حیران میگذاریبسی باریده‌ای بر …


پروین اعتصامی – گنجینه صوتی – تبیان
دکلمه اشعار پروین اعتصامی «به ماه دی، گلستان گفت با برف/ که ما را چند حیران … دکلمه اشعار پروین اعتصامی «بدامان گلستانی شبانگاه/ چنین میکرد بلبل راز با ماه/ …


سید حسین عمادی سرخی – واگویه های قلب مرد تنها
من شاعرم، خدای غزل، اهل مثنوی تک بیت …… “گلستانی به پا کرده خدا برصورتش، امّا …… گوشه‌ی دامان، به دامان توکّل بسته اند “* …… “بی تابم و دلخسته تر از آه شبانگاه.


اشعار خاطره انگیز – کیانا وحدتی
هیجده بیت آغازین مثنوی،نی نامه است که ما با همان (ب) اول آن که نشان از بسم ا… و به یاد حق بودن است …… این گل، ز گلستان شما نیز بگذرد آبیست ایستاده …… تو را می سپارم به دامان دریا اگر شب نشینم …… دلخواه تویی … عشق من آن شبح شاد شبانگاه تویی …


مثنوی تا بکی جان کندن اندر آفتاب ای رنجبر — ROHIT
ديوان پروين اعتصامي – مثنوي ها، تمثيلات و مقطعات – اي رنجبر … بدامان گلستانی شبانگاه چنین میکرد بلبل راز با ماهکه ای امید بخش دوستداران …


Untitled
مثنوی ها ….. به جغد گفت شبانگاه طوطی از سرخشم. به چشم عجب، سوی کاه کرد کوه نگاه. به خویش، هیمه گه سوختن به زاری گفت. به دامان گلستانی شبانگاه.


اصل مقاله – لسان مبین
طیبه گلستانی حتکنی، دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید ….. ۱۳۷۹ش: ۹۳) نوای نی در مواكب، یادآور نوای نی در مثنوی مولانا است و هر دو، حکایت از ….. برین، به دامان مادر طبیعت و چه بسا بازگشت به دوران پاکی کودکی و آغوش مادر خود، … خاموشی شبانگاهی دریایی باشد، آوای خیزابه هایش در گوش تو و در همان حال سینه شب را دلی.


#قانی Instagram tag – Instahu.net
… شیرازی دستگاه :مثنوی شور گوینده :آذرپژوهش این بیت زیبااز: شفائی اصفهانی به …. میدهیم ¤¤☆¤¤ (پروین اعتصامی) به دامان گلستانی شبانگاه چنین میکرد بلبل …


مجموعه اشعار وحشی بافقی – صفحه 3
آثار باقیمانده وی عبارتند از دیوان اشعار ، مثنوی خلد برین ، مثنوی ناظر و منظور و مثنوی فرهاد و شیرین که این آخری به علت فوت وی ناتمام ماند و قرن ها پس …. سرشکم خون به دامان از چه باشد … گلستانی ز باد فتنه رسته ….. مستی که شبانگاه از آنجا به درآید …


داﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﭘﻴﺎمﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ ﮔﻨﺠﻮي
ﺧﺮﻣﻦ و ﮔﻠﻲ از ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻛﺘﺎب او را ﻋﺮﺿﻪ ﻛﻨﻴﻢ/ …… ﻣﻲﺗﺎﺧﺘﻨﺪ, ﺷﺒﺎﻧﮕﺎه ﺑﻪ دﻫﻲ و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ دﻫﻘﺎﻧﻲ وارد ﺷﺪﻧﺪ, ﺑﺴﺎط ﻋﻴﺶ ﺑﮕﺴﺘﺮدﻧﺪ و. ﭼﻨﮓ و ﻧﻮا ﺳﺮ دادﻧﺪ/ ﺑﺎﻣﺪادان ﻛﻪ ﻋﺰم …… ﺑﻴﺮون رﻓﺖ, ﺑﻪ ﮔﻠﺴﺘﺎﻧﻲ اﻧﺒﻮه رﺳﻴﺪ ﻛﻪ در ﮔﻮﺷﻪ و ﻛﻨﺎر آن ﮔﻞﻫﺎ و ﺳﺒﺰهﻫﺎ روﻳﻴﺪه ….. ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪ و ﭘﺴﺮش را ﺑﻪ داﻣﺎن ﮔﺮﻓﺖ, ﻣﺠﻨﻮن ﭼﺸﻢ ﮔﺸﻮد ﺧﻮد را در آﻏÇﻮش …… ﻋﻜﺲ آن را آورده ﻛﻪ ﭼﻴﻨﻴﺎن ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و روﻣﻴﺎن ﺻﻴﻘﻠﻲ دﻫﻨﺪه, ﻟﺬا ﻣﺜﻨﻮي : ﺑﻴﺖ êë, ﻣﻮﻻﻧﺎ در]êê[1/.


😐 زندگینامه و اشعاری از پروین اعتصامی |: – تالار گفتمان
بدامان گلستانی شبانگاه چنین میکرد بلبل راز با ماه که ای امید بخش دوستداران فروغ محفل شب زنده‌داران ز پاکیت، آسمان را فر و پاکی ز انوارت، زمین …


کعبه مبارک – حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت
… ها کمک کننده است. 1. مثنوی معنوی، دفتر اول. …… می گســتراند و آن ها را خالص و مشتاق، از دل نامایمات، در بستر گلستانی خرم به سمت خود. ممتاز هاجر است که قرآن از …


دیوان کلیات مولانا وحشی کرمانی – معارف گیاهی – قائمیه
آثار باقیماندهٔ وی عبارتند از دیوان اشعار، مثنوی خلد برین، مثنوی ناظر و منظور و مثنوی فرهاد و شیرین که این آخری به علت فوت وی …… بی درد پندارد که من گشت گلستان می کنم …… گر جهد بادی به دامان که آویزد غبار …… مستی که شبانگاه از آنجا به درآید.


Photos & Videos tagged with #بیزن on Instagram – Pintaram
… سراینده اشعار : بیژن ترقی پیانو : مرتضی خان‌محجوبی دستگاه : مثنوی …… تجویدی دستگاه :شور پروین اعتصامی بدامان گلستانی شبانگاه چنین …


Posts tagged as #صهبای | Picdeer
… حسین قوامی غزل آواز : اوحدی مراغه ای دستگاه : مثنوی مخالف سه گاه گوینده : روشنک ….. همراه خواهد شد ¤¤¤ (پروین اعتصامی) به دامان گلستانی شبانگاه چنین میکردبلبل …


سال ایستادگی – سازمان تامین اجتماعی
آتش را به گلستانی برای خدمه ایرانی کشتی تبدیل کنیم ولی. دریا، ناامیدمان کرد …… در تصحیح مثنوی معنوی. مولوی نوشته و …… او در تلویزیون، با تهیه و اجرای برنامه شبانگاهی. »رادیو هفت« …… دســت بــه دامــان نرم افزارهای. مسیر یاب.


امواج جنون… شعری از زهرا حکیمی بافقی (الهه ی احساس) – شعرناب
ترنم احساس (ترانه، دلنوشته، مثنوی، چهارپاره) ….. كه هرگاه در غزلي بوستان قافيه شود حتماً گلستاني نيز در پي آن خواهد آمد و همچنين قافيه كردن مستمند …


برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر