ERNOS

فیزیوتراپی امام رضا شهرک ولی عصر خیابان جانبازان

لیست مراکز درمانی
۶۹, میدان امام خمینی، خیابان جانبازان (بیسیم) … فیزیوتراپی, 36824329, میدان ولی عصر، ابتدای خیابان الفت غربی، ساختمان آسمان، …


لیست مراکز فیزیوتراپی استان تهران
پ۲۵۵. حنان …. اسلامشهر روبروی بیمارستان امام رضا (ع) کوچه شهیدنصیری پلاک ۲۵. عباس نظری.


درمانگاه شبانه روزی امام رضا (ع) اصفهان – همگردی
فراهم بودن کلیه خدمات درمانی و پزشکی در یک مکان خدمات عمومی: اورژانس، داروخانه، … سه راه سیمین، بلوار جانبازان، شهرک ولی عصر (عج)، ابتدای خیابان شهید بخشی.


11 – آزمایشگاه ها
کلينيک امام رضا …


لیست مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه رازی
نرسيده به …


لیست-به-روز-مراکز-درمانی-1398.04.02.xlsx – بیمه تجارت نو


ﺒﯿﻤﻪ ﺍﻟﺒﺮﺯ ﻟﯿﺴﺖ ﻤﺮﺍﮑﺰ ﺪﺭﻤﺎﻨﯽ
… ﺠﺎﻨﺒﺎﺯﺍﻦ. ﺒﻴﻤﺎﺭﺴﺘﺎﻦ ﺪﻮﻟﺘﻲ. ﻨﺪﺍﺭﺪ. ٠٤٤٤٦٢٣١٣٠٠. ١١٨. ﺸﻬﻴﺪ ﺭﺍﺛﻲ ﺸﺎﻫﻴﻦ ﺪﮊ. ﺒﻴﻤﺎﺭﺴﺘﺎﻦ.


تلفن آدرس نام مرجع نوع مرجع تخصص شهر استان …
خیريه امام رضا … اسالمشهر خیابان امام محمد بافپقر کوچه مهدی ابراهیم زاده پالک …. فیزيوتراپي مجید میرزاحیدری ….. تهران خ ولي عصر بین بیمارستان دی وپل همت خ نیلو نبش بن بست دوم آزمايشگاه دنا …… نارمک میدان نبوت ابتدای جانبازان شرقي ساختمان.


ليست بيمارستانهاي مراكز دانشگاهي( دولتي ) طرف قرارداد …
ابن سيناي 1 و 3 …


خدمات بیمه ای امید مشاور > مراکز طرف قرارداد > اصفهان
طبقه …


مراکز درمانی طرف قرارداد – بیمه البرز
پلاک 28 طبقه اول واحد يک; جزئیات02645353166. درمانگاه نصرت (دکتر رضا بهرامي)(دندانپزشکي).


لیست مراکز درمانی | بیمه سامان
گلگشت جنب دانشکده دندانپزشکی …


معرفی مراکز درمانی – صندوق بازنشستگی فولاد
خیابان شهید بهرامی – پلاک ۹۷ …. ۸۲, تهران, دکتر شهربانو ولایتی(خانم ها), تهران نارمک میدان نبوت خیابان جانبازان …


لیست درمانگاه ها و کلنیک های شهر تهران
۸ … بلوار شهید اشرفی اصفهانی پس از سه راهی باغ فیض جنب مسجد امام رضا کوچه شهید آذری ….. بزرگراه یادگارامام خ ایثارگران شمالی خ امام زاداه داود پلاک ۲۵.


مراکز درمانی طرف قرارداد – بیمه تعاون
شهرک ولیعصر خیابان شهید بخشی … درمانگاه · مرکز چشم پزشکی · کلینیک · مرکز پزشکی هسته ای · مرکز سی تی آنژو.


ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﺎم داﻧﺸﮕﺎه ﻧﺎم اﺳﺘﺎن ﻧﺎم واﺣﺪ آدرس دﻗﯿﻖ ﭘ – مرکز مدیریت آمار و …
ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﻣﯿﺪان وﻟﯽ ﻋﺼﺮ روﺑﺮوي ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن وﻟﯽ ﻋﺼﺮ …. ﻣﺸﮑﯿﻦ ﺷﻬﺮ. اردﺑﯿﻞ. اردﺑﯿﻞ. ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﺸﮑﯿﻦ ﺷﻬﺮ. ﻣﺸﮑﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺷﻤﺎﻟﯽ.


درمانگاه ها – پورتال شهرداری قزوین
درمانگاه امام خميني(ره) … قزوين: شهرک کوثر، ميدان انقلاب، بلوار شهيد محلاتي … قزوين: خيابان جانبازان، خيابان 30 متري، جنب داروخانه دکتر غفاري …. درمانگاه رضا.


مراکز طرف قرارداد – بیمه کوثر
بالاتر از شهيد …


نوع مرکز نام مرکز شهر آدرس تلفن آزمایشگاه آرامش تهران طبقه …
فیزیوتراپی … دندانپزشکی دکتر انصاری: شهرستان قدس،میدان قدس، خیابان امام خمینی، … کلینیک دندانپزشکی آپادانا: خیابان ولیعصر ….. جانبازان )گلبرگ شرقی( ….. اسفراین خیابان امام رضا. 2. کوچه پزشکان. 5793119237. آزمایشگاه. ولی عصر.


مراکز تهران و البرز و حومه – کارت تخفیف پزشکی …
17, دکتر کیوان سهامی(جراح و دندانپزشک), یافت آباد شهرک ولیعصر خیابان حیدری … سه راه افسریه بعدازمیدان آقانوربزرگراه امام رضا 20 متر امام سجاد شهرک رضویه پ77 …. 123, دکتر محبوبه گل بابایی (ویزیت +جراحی), میدان نبوت ابتدای جانبازان …


پیوند ها > خانواده تجارت > مراکز درمانی طرف قرارداد – Tejaratbank
ساختمان استاد زاده واحد8 … تهران, 44691200, شهرک اکباتان سه راه مخابرات خیابان فیات نبش کوچه اول پ1 … خیابان ولیعصر بالاتراز میدان ولیعصر جنب سینما استقلال کوچه فرشید پلاک …


درمانگا های عمومی – نظام پزشکی شیراز
ابتدای خ جانبازان(پودنک) …


ﺗﻠﻔﻦ آدرس ﻧﺎم ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ردﻳﻒ 66001126 ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻣﻴﻤﻨﺖ – ﺧﻴﺎﺑﺎ
ﺑﺰرﮔﺮاه اﺷﺮﻓﻲ اﺻﻔﻬﺎﻧﻲ ﺑﻠﻮار ﻣﺮزداران ﻧﺮﺳﻴﺪه ﺑﻪ ﭘﻞ ﻳﺎدﮔﺎر اﻣﺎم ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻧﮕﻴﻦ. آﺳﻤﺎن ﻛﻠﻴﻨﻴﻚ …. ﻧﺎرﻣﻚ، ﻣﻴﺪان ﻧﺒﻮت ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺟﺎﻧﺒﺎزان ﺷﺮﻗﻲ ﻧﺒﺶ ورودي ﻣﻴﺪ. نا. 33. ﭘﻼك. 2 … ﺷﻬﺮك وﻟﻴﻌﺼﺮ، ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺑﻬﺮاﻣﻲ ﺑﻴﻦ ﺳﭙﻴﺪه و ﺑﺎزرﮔﺎن روﺑﺮوي ﺑﺎﻧﻚ اﻧﺼﺎر ﭘﻼك. 232 … ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻛﺮﻳﻤﺨﺎن. ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺳﻨﺎﻳﻲ ﻧﺒﺶ ﻛﻮﭼﻪ ﻳﻜﻢ ﭘﻼك. 4. 88839122. ﻣﺮﻛﺰ. ﻓﻴﺰﻳﻮﺗﺮاﭘﻲ. و. آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه. ﻃﺮف ….. دﻛﺘﺮ رﺿﺎ رﺷﻴﺪ زاده(دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻚ ﻋﻤﻮﻣﻲ). ﺧ …


مراکز طرف قرارداد بیمه ایران دراستان های تهران و البرز – …
11044110014. 11044034147. شهرام. ) سجاد سابق. (. خیابان فاطمی …. نارمک میدان نبوت ابتدای جانبازان شرقی ساختم. ان …. رضا توکلیان.


مراکز درمانی طرف قرارداد – بیمه معلم
دنداانپزشکی آدینه, آذربایجان شرقی تبریز خیابان ولیعصر ما بین فلکه بازار و شریعتی …. بیمارستان میلاد, اصفهان بلوار کشاورز خیابان جانبازان انتهای بلوار شهید بخشی …. درمانگاه شهرآرا, اصفهان –شاهین شهر –بلوار امام خمینی, 35232244, درمانگاه …. دندانپزشکی دکتر رضا بحرینی نژاد, بوشهر خیابان عاشوری جنب کانکس نیروی …


برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر