ERNOS

دریادلان دنا – شهید جواد هرمزپور

دریادلان دنا – شهید جواد هرمزپور – آپارات
کلام شهید درمورد خونبهای شهید……………


دریا دلان دنا -شهید جواد هرمزپور 2 – آپارات
ادامه خاطرات شهید جواد هرمزپور اززبان همسنگران ……..


دریادلان دنا – شهید جواد هرمزپور – مدال قهرمانی – آپارات
این برنا مه به زندگینامه شهید جواد هرمزپور ازاستان کهگیلویه وبویراحمد می پردازد.


دریادلان دنا -شهید جواد هرمز پور- دکلمه دختر شهید برای رهبر …
دکلمه خوانی دختر شهید برای مقام معظم رهبری .


دریا دلان دنا – شهید جواد هرمز پور -مدال قهرمانی کشتی – آپارات
از مدال قهرمانی کشتی شهید جواد هرمزپور ازاستان کهگیلویه وبویراحمد می گوید.


دریا دلان دنا – شهید جواد هرمز پور -مدال قهرمانی کشتی – ویدیو سه
از مدال قهرمانی کشتی شهید جواد هرمزپور ازاستان کهگیلویه وبویراحمد می گوید.


فیلم: دریا دلان دنا -شهید جواد هرمزپور 2 / ویدیو کلیپ | پرشین ناز


فیلم: دریادلان دنا -شهید جواد هرمز پور- دکلمه دختر شهید برای …


دریا دلان دنا – شهید جواد هرمز پور -مدال قهرمانی کشتی – دیدوبین
مدال قهرمانی کشتی.


برچسب‌ها:, , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر