ERNOS

جان من سهل است جان جانم اوست

گنجور » مولوی » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۲ – عاشق شدن …
جان من سهل است جان جانم اوست / دردمند و خسته ام ، درمانم اوست شاه به اطبا گفت ، جان من در مقابل جان کنیزک ارزشی ندارد بلکه در حقیقت جان جانم هموست و من فردی دردمند و …


جان من سهل است جان جانم اوست ** دردمند و خسته‌‌ام درمانم اوست‌‌ …
مثنوی مولانا.


شرح و تفسیر رفتن شاه به شکارگاه و دیدن کنیزک – دیدار جان
38) یک کنیزک دید شه ، بر شاهراه / شد غلام آن کنیزک ، جان شاه … 44) جان من سهل است ، جان جانم اوست / دردمند و خسته ام ، درمانم اوست. 45) هرکه درمان کرد مر …


مجموعه آثار مولوی … » مولوی » مثنوی معنوی » دفتر … – …
گفت جان هر دو در دست شماست. جان من سهل است جان جانم اوست. دردمند و خسته‌ام درمانم اوست. هر که درمان کرد مر جان مرا. برد گنج و در و مرجان مرا. جمله گفتندش که جان بازی …


Rumi دوستداران شمس ,مولوی – شرح و تفسیر آثار حضرت مولانا …
شه طبیبان جمع کرد از چپ و راست گفت جان هر دو در دست شماست جان من سهل است جان جانم اوست دردمندم خسته ام درمانم اوست هرکه درمان کرد مر جان مرا برد گنج و در و مرجان مرا


گفتار سوم – عاشق شدن پادشاه بر كنيزك رنجور و تدبيركردن …
به طور كلي ، مولانا در مثنوي سعي كرده است پيچيده ترين مطالب عرفاني را به زباني ساده بيان كند تا … جان من سهل است ، جان جانم اوست دردمند وخسته ام ، درمانم اوست (44).


شرح مثنوی کریم زمانی – جلسه دوم – دوستداران حضرت مولانا – …
اما نفس (كنيزك) طبعاً عاشق دنيا (زرگر) است و ميل ندارد كه جهان ظاهر و محسوس را با جهان باطن و نامحسوس … (44)جان من سهل است، جان جانم اوست دردمند و خستـــه‌ام، درمانم اوست.


با سلام خسته نباشیدلطفا معنی این بیت ها را برایم … – تبیان
در ادبیات صوفیانه جان به پرنده و تن یا زندگی مادی به قفس تشبیه شده است .در این بیت مرغ … جان من سهلست جان جانم اوست/ دردمند و خسته‌ام درمانم اوست شاه به طبیبان …


داستان‌های مثنوی: چون حکایت می‌کند (داستانهای دفتر اول تا …
شاد غلام آن کنیزک جان شاه داد مال و آن کنیزک را خرید آن کنیزک از قاضا بیمار شد … چپ و راست جان من سهل است جان جانم اوست هر که درمان کرد مرجان مرا جمله گفتندش که جان …


داستان شاه و کنیزک مثنوی مولوی – احمد عزتی پرور – blogfa
می دانیم هیجده بیت نخست مثنوی، چکیده و فشرده‌ی همه‌ی مثنوی است و به عبارت دیگر، تمام … جانِ من سهل است، جانِ جانم اوست دردمند و خستهام، درمانم اوست! هرکه درمان کرد …


برچسب‌ها:, , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر