ERNOS

تأملی در شعری از شاملو تحت عنوان «تکرار» (۷)

تأملی در شعری از شاملو تحت عنوان «تکرار – دایرة المعارف …
دریابند که جلادانِ ایشان، همه آن پای در زنجیرانند. که قیامِ درخون تپیده‌ی اینان. چنان چون سرودی در چشم‌اندازِ آزادیِ آنان رُسته بود،. معنی تحت اللفظی: شهدا.


تأملی در شعری از شاملو تحت عنوان «تکرار»… – دایرة المعارف …
تأملی در شعری از شاملو تحت عنوان «تکرار» (۸). احمد شاملو. تحلیلی از ربابه نون. تکرار… از آیدا در آینه (۲۵ اسفندِ ۱۳۴۱). ۱ با دستانِ سوخته غبار از چهره‌ی خورشید سترده …


نقد و بررسی شعر شاملو بر اساس آرکی تایپ شب
تکرار واژه «شب» (بیش از 400 بار) در شعر شاملو، این واژه را به عنوان یک آرکی‌تایپ به ما معرّفی می‌کند. این واژه به عنوان نمادی از آنیما، مفاهیمی دیگر چون تاریکی، اندوه، تنهایی، سکوت، وحشت، ناامیدی و … در این سال‌ها شاملو تحت تأثیر نیما و هدایت گونه‌ای رمانتیسم اجتماعی را در اشعارش رقم می‌زند. ….. سفر در مه (تأملی در شعر احمد شاملو).


نقد شعر احمد شاملو «1» | باغ آینه
تأملي زيباشناختي برفضاسازي دوشعر معاصر از احمد شاملو آنچه مي خوانيد، ‌تأملي … نكته اي كه در بند پاياني قابل تأمل به نظر مي رسد، تكرار واژه «جهان» است كه در آغاز ….. گفتيم که عليرغم اطلاق عنوان «انسان و تعهد اجتماعي » به شعر شاملو شعر او شعري … واقعيت اين است که عشق در آثار شاملو تحت تاثير همان ابر انساني است که شاملو، …


احمد شاملو – ویکی‌ادبیات
218×300.jpg ترجیح می‌دهم که شعر شیپور باشد نه لالایی. … شغل نظامی پدرش، دوران کودکی بی‌ثباتی را برای شاملو رقم زد. … ۱۳.۷ سال‌های پایانی; ۱۳.۸ مرگ شاملو; ۱۳.۹ خانهٔ سبز شاملو; ۱۳.۱۰ شاملو و دوستی‌های ماندگار ….. خانهٔ شاملو در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده و تحت عنوان «بنیاد الف …


نگاهي به اشعار و شخصيت احمد شاملو | خبرگزاری فارس
درباره‌ اشعار احمد شاملو شعر معاصر را كه‌ از نيما يوشيج‌ (افسانه، 1301) … در نثر موزون‌، نثر عاميانه‌ و نثر ژورناليستي‌، آثار او به‌ عنوان‌ نمونه‌ امروزي‌ نثر …. طرح‌ افكندن‌ نوعي‌ “مادر” گوركي‌ كه‌ بعدها نيز در ديگر اشعارش‌ تكرار مي‌شود. ….. بي‌معارض‌ مي‌گذرد / لبخنده‌ و اشك‌ را / مجال‌ تأملي‌ نيست‌ / خانه‌ها در معبر باد نااستوار، …


بررسی دو کتاب از یک مجموعه – آینه پژوهش
عنوان شــعری که زندگی ســت: زندگی، نقد و تحلیل اشعار احمد شاملو …. منــزوی، خوانش شــعر »با چشــم ها«، مقالــۀ محمود معتقــدی، تأملی در. شــعر »از … بــا این روش هم از تکــرار بیهودۀ …. بخــش پنجــم کتــاب را هــم بــا آوردن ده تصنیــف تحــت عنــوان »گزیدۀ.


ﺗﺄﻣﻠﻲ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺷﻌﺮ ﺷﺎﻣﻠﻮ ﻭ ﻣﺎﻏﻮﻁ
ﺗﺄﻣﻠﻲ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺷﻌﺮ. … ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺷﻌﺮ ﺷﺎﻣﻠﻮ ﻭ ﻣﺎﻏﻮﻁ، ﻛﻪ ﻳﻜﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺩﺭ ﺳﻮﺭﻳﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﺮﺁﻣﺪﺍﻥ. ﺷﻌﺮ ﺳﭙﻴﺪ ﻳﺎ ﻣﻨﺜﻮﺭ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ … ﺍﻧﺪﻛﻲ ﺿﻌﻒ ﻭ ﺷﺪﺕ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎﻱ ﺷﻌﺮﻱ ﻣﺎﻏﻮﻁ ﻧﻴﺰ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺗﺎ ﻋﻤﻖ ﺗﺮﺍژﺩﻱ ﻭ … (ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﺸﺮ ﺗﻔﻜﺮﺍﺕ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺷﺎﺧﺔ ﺍﮔﺰﻳﺴﺘﺎﻧﺴﻴﺎﻟﻴﺴﻢ ﺳﺎﺭﺗﺮ، ﻛﺎﻣﻮ ﻭ.


احمد شاملو – حاشا،حاشاکه هرگزازمرگ هراسیده باشم – blogfa
+ نوشته شده در سه شنبه سی ام بهمن ۱۳۸۶ ساعت ۷:۴۱ ق. … شاملو تحت تأثیر نیما یوشیج، به شعر نو (که بعدها شعر نیمایی هم نامیده شد) روی آورد، اما پس از چندی در بعضی …


ﺗﺎﻣﻠﻲ در ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ و ﻣﻀﻤﻮن در ﺷﻌﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ – دانشگاه تهران
ﺷﺎﻋﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ از ﺟﻤﻠﻪ؛. ﻧﻴﻤﺎ،. ﺷﺎﻣﻠﻮ،. اﺧﻮان و ﺷﻔﻴﻌﻲ ﻛﺪﻛﻨﻲ. درﺑﺎره اﻳﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ داﺷﺘﻪ. ،اﻧﺪ. ﻣﻲ ….. در اﻳﻦ ﺷﻌﺮ ﺗﻜﺮار. ﻣﺼﻮت ….. ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺷﻌﺮ در ﺑﺤﺜﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان دﻻﻟﺖ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺎﻳﻲ ﻛﻠﻤﺎت،.


سال‌شمار احمد شاملو – The Official Website of Ahmad Shamlou
بخش اول شعر «ناقوس» نیما یوشیج را می‌خواند و برداشتش از شعر دگرگون می‌شود، اول … به علت همکاری در روز‌نامه‌ی آتشبار، تحت پیگرد قرار می‌گیرد و آثاری چون ترجمه‌ی …. از شماره‌ی نخست کتاب هفته بخشی را با عنوان کتاب کوچه به گردآوری فرهنگ عامه اختصاص می‌دهد. …. مقاله‌ی گاندی سرمشق بزرگ، هفته‌نامه‌ی خوشه؛ شماره‌ی ۲۲؛ سال۱۲، ۷ مرداد


ﻋﻨﻮان ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎري و ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ « » ﻫﺎي اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻣ
ﺑﻴﻦ ﻋﻨﻮان. ﻫﺎي ﺷﻌﺮي. و. اﻧﺪﻳﺸ. ﺔ. ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺳﺮوده. ﻫﺎي ﺷﺎﻣﻠﻮ اﻧﺴﺠﺎم و ﭘﻴﻮﻧ. ﺪي اﺳﺘﻮار، در ﺻـﻮرت و ﻣﺤﺘـﻮا. وﺟﻮد دارد ….. اﺑﻌﺎد زﻧﺪﮔﻲ، ﺣﺘـﻲ ﺷـﻌﺮ و ادب اﻳـﻦ ﺳـﺮزﻣﻴﻦ را ﻧﻴـﺰ ﺗﺤـﺖ.


احمد شاملو – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
۷ …


زبان و فرهنگ عامیانه در اشعار حمید مصدق
در اشعارشان بهره بردهاند. …. مصدق در کنار استفاده از قدرت تکرار واجها برای تداعی معنا، گاه برای تأکید بر …


رمانتیسم و بازتاب آن در شعر احمد شاملو
رمانتیسم در شعر شاملو، تاکنون پژوهشی صورت نگرفته … تغییرات دیگر قرن نوزدهم و بیستم اهمیتی کمتر از آن داشته و سخت تحـت تـأثیر آن … عنوان نیرویی خال و دگرگون ….. گفتی با لبانی که مدام پنداری نام گلی را تکرار می …. با تأملی بر سروده.


تاملی روان شناختی بر زندگی وآثار احمد شاملو | Azad Moradian
تاملی روان شناختی بر زندگی وآثار احمد شاملو ٦ آگوست ١٣٧٩ “تنها تو آن جا … و حکومت اسلامی ( تکرار دیگر گونه تاریخ ) ، جنگ ایران و عراق ، سرکوب آزادی ها … شعرهای ” بیست وسه ” و ” قطعنامه ” حاصل دورانی هستند که از شور توده ها آکنده است. … در این سال هاس که شاملو به عنوان یک شاعر مطرح، سرآمد دیگران می شود، وا شعا …


سعدی – WikiZero
همهٔ آثار سعدی اعم از شعر و نثر در مجموعه‌ای تحت عنوان کتاب کلیات سعدی جمع‌آوری شده‌است. ….. جدی تخلص را به‌کار برد و چنان‌که می‌دانیم، سعدی هم کاربرد تخلص در غزل را تکرار کرده‌است. ….. احمد شاملو، شاعر نوپرداز معاصر، سعدی را اگرچه «ناظم» بزرگی می‌دانست؛ اما معتقد بود که ….. به عنوان نمونه حکایت شماره ۷ از باب دوم کتاب گلستان:


مجله‌ی بوستان ادب – شعر پژوهی(بوستان ادب) – دانشگاه شیراز
محمود فتوحی در صفحات پایانی کتاب بلاغت تصویر، زیر عنوان «شعر بی …


فروغ فرخ‌زاد؛ شاعر عاطفه و شکست
فروغ فرخ‌زاد، شاعری عاطفی و نخستین زنی است که از عواطف زنانة خود در شعر فارسی … او توانسته است احوال، عواطف و سرنوشت خود را به عنوان یک زن، با سرگذشت همة زنان … با نگاهی به سیرِ عاطفه در شعر فارسی از گذشته تاکنون و تأملی در حوادث و احوال …. معشوقِ شعر عاشقانة شاملو، سراپا زن است و معشوق شعر عاشقانة فرخ‌زاد، سرتاسر مرد.


مهر ۱۳۹۴ – آموزش زبان و ادب فارسی
… نویسندگان کهن سود می جویند هرکس اندک تأمّلی در ساختمان زبان و بافت آثار نثر فنی … شاملو “وزن را باعث انحراف ذهن شاعر و انحراف از جریان خود به خود شعر” می داند، حتّی وزن نیمایی را. …. برخی دوستان در مقاله ای که تحت عنوان ( زلال انقلابی در وجه درونی شعر ) نوشته بودم و …. ب )تکرار آگاهانه در نظم ونثر باعث زیبایی نوشته نمی شود.( ).


دریافت مقاله
shklovsky). بود که در سال ۱۹۱۷ مقاله ای تحت عنوان ….. ایماژ (Image) در شعر است؛ بنابر اعتقاد این تصویر به مراتب ناآشناتر از مفهوم ساده ….. انتقال احساس. شاعر به مخاطب. گاهی هم با تکرار. غیر معمول. حمید مصدق). ۷ ….. تاملی درشغر احمد شاملو)، تهران،.


ketab farsi
ﺷﺎﻋﺮﺳﺖ، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ذﻛﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ از دﻓﺘﺮﻫﺎي ﺷـﻌﺮي ﺷـﺎﻣﻠﻮ ﺷـﺮح و ﺗﻔـﺴﻴﺮ. ﺷﻮد . ﻛﻠﻴﺪ واژه ﻫﺎ …… ﻣﺸﻴﺮي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ وﺿﻊ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ در ﺷﻌﺮي ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان. « در ﻋ. ﻬﺪ.


نشست دیدار و گفتگو با استاد تقی پور نامداریان با حضور …
کتاب تأملی در مورد شعر احمد شاملو که بعدها سفر در مه نام گرفت، یادگار تکلیفی است …. در این شعر نیز تکرار «ش» ها تداعی کنندۀ بارش باران است. …. دکتر مشرّف: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی مقاله ای تحت عنوان ….. ۷ اسفند ۱۳۹۶.


شعر کارگری، دستاوردِ انقلاب مشروطه/ شعرهایی با رنجِ مضاعف …
پیش از مشروطه در شعر و داستان فارسی سخنی از کارگر و طبقه‌ی … دانلود سریال مانکن … اما همزمان با بلند شدن زمزمه‌ی مشروطه؛ چهره‌ی فرهنگى ایران هم تحت تاثیر عوامل متعدد … محمد مهدی‌پور و محمد خاکپور در مقاله‌ای مفصل با نام «تاملی در محتوا و مبانی …. کم‌کم شعر کارگری به عنوان شاخه‌ای از شعر مدرن فارسی که نمونه‌اش را در …


برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر