ERNOS

اگر مسئولان به جای نوشتن بخش نامه های مکرر و صدور دستورات زیاد و متنوعی که

ﻬﺎي ﺟﺎري اﻣﻮر دﻓﺘﺮي روﺷ ﻣﻘﺮرات ﻗﻮاﻧﯿﻦ و – مرکز علمی کاربردی …
ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ. ﻣﮑﺎ ﺗﺒﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻃﻼع از ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت و ﻣﻔﺎد آن ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺘﻈﻮر. روي ﭘﺎﮐﺖ ﮐﻠﻤﻪ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ذﮐﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎد اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ، اﺳﻨﺎد و ﭘﺮوﻧﺪه …


سوالات متداول – بانک ملی
37) نحوه اقدام شعب در خصوص قرارداد رهنی كه منجر به صدور اجرائیه گرديده و راهن ذيل … طبق مفاد مندرج در بخشنامه 18 ب راهنمايي لازم جهت تكميل و تنظيم فرم تقاضانامه صدور …… 502) اگر بر روی حسابی دستور ویژه، مسدود، غیرقابل برداشت و یا راکد گذاشته …… و به تعداد زیاد ، بانکداراری الکترونیکی ، خدمات متنوع ارزی مزیت های رقابتی …


دانلود جزوه آموزش نگارش اداری
مورد بررسی و دقت نظر قرار گرفته است و موضوعاتی مانند رعایت دستور. زبان، ساده … نگارش نامه های اداری)مکاتبات اداری(؛ به عنوان یک نوشتار تابع این …. مطالعه و تایید توسط مقام مسئول و امضاء آن)پاراف مسئول …. مخاطبان زیاد و به همین خاطر است که بخشنامه در نسخه های متعددی تهیه شده و در واحدهای … مومی مانند صدور احکام انتصاب کارکنان.


بررسی تحلیلی آسیب‌شناسی پژوهش در کشور – طومار اندیشه
حال پرسش اصلی آن است که به چه دلایلی کشور ما با وجود برخورداری از … برنامه ریزی، نیروی انسانی پژوهش، بودجه، مراکز پژوهشی و قطب های علمی ،مسئولان و متولیان پژوهش، … و طرح سوالات پژوهشی اگر جدای از مشکلات در بخش های مختلف جامعه باشد …. قانون ، آئین نامه، بخشنامه و دستورات و تاکیدهای مکرر می توان مشکلات و …


قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران – شورای نگهبان
نهایت‌ این‌ است‌ که‌ اگر در قانون‌ انتخابات‌ آرای‌ مربوط‌ به‌ غیر این‌ دو نفر باطل‌ اعلام‌ شود که‌ در … که رئیس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او … ریاست ‌جمهوری توسط مقام ‌رهبری دستور‌ امحای ‌تعرفه و اوراق ‌رأی ‌را صادر خواهد نمود. ….. و (75) و (76) را به چاپخانه‌های کشور بخشنامه نموده و در مورد متخلفین با توجه به ماده …


کلیات – علمی کاربردی بانه
بنابراین تمام نامه هایی که در سرویس اداری به سازمان میرسد توسط رئیس دفتر دریافت … به علت اهمیت زیاد اینگونه نامه ها، اسناد و پرونده های مربوط به آنها جداگانه زیر نظر رئیس … نامه های وارده نامه هایی هستند از طرف سازمان ها و یا اشخاص خارج از سازمان به مسئول … کلیه نامه های وارده در داخل کارتابل قرارداده می شود و در جهت صدور دستور مقتضی و …


آموزش ارسال اظهارنامه مالیاتی مشاغل با درخواست تبصره 100 ق.م.م
همانطور که می دانید در قانون جدید مالیات های مستقیم به ماده 100 ق.م. … در همین راستا امسال(1398) سازمان امور مالیاتی بخشنامه ای صادر کرد(متن کامل بخشنامه را می توانید از اینجا مشاهده … اگر قبلا اظهارنامه ارسال کرده باشم چگونه می توانم از تبصره ماده 100 ق. ….. حالا گزینه‌ ماده صد رو تایید میکنم مالیات پارسال رو ۷۰۰ هزار تومن به جای صفر زده.


اردیبهشت ۱۳۹۲ – مکاتبات اداری
مطالعه آزاد شامل نمونه نامه های اداری و آموزش کارنامک(رزومه نویسی) …. مستدعی است نسبت به پرداخت حق الزحمه هایی که مورد تصویب قرار گرفته است دستور مقتضی صادر …


قانون انتخابات شهر و روستا – فرمانداری شاهرود
اقلیتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي به جاي اسلام بايد به اصول …


قوانین کلی انتخابات – سامانه کنسولی
ماده 6 سرپرست وزارت کشور به جای وزیر کشور و سرپرستان استانداری … ماده 7 آیین نامه اجرایی انتخابات ریاست جمهوری را وزارت کشور تهیه و با تصویب هیأت وزیران … اتخاذ میشود و کلیه نسخه های نرم افزاری قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان ….. محل را که دارای سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و به فرماندار یا بخشدار جهت صدور …


آموزش قدم به قدم نگارش مقاله علمی | ISI | ISC | مروری و پژوهشی …
بهترین موضوع اگر با روش صحیح مورد پژوهش قرار نگیرد و با روش صحیح … در این نوع مقالات ابتدا یک موضوع خاص که در خصوص آن پژوهش های زیادی … نامه، پژوهش، یا حتی یک کتاب را به اختصار در یک مقاله علمی بیان کند تا …. به زبان مجهول نگارش می شود تا به جای تمرکز بر اشخاص، بیشتر با …… دستور خط فارسی.


سامانه کنسولی – قوانین کلی انتخابات – وزارت امور خارجه
ماده 6 سرپرست وزارت کشور به جای وزیر کشور و سرپرستان استانداری … ماده 8 نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری به عهده شورای نگهبان می باشد . …. تبصره 1 کل آرای مندرج در صورت جلسه ای که صندوق اخذ رأی آن فاقد اوراق رأی یا برگهای تعرفه ….. را به چاپخانه های کشور بخشنامه نموده و در مورد متخلفین با توجه به ماده 26 آیین نامه تأسیس …


آخرین اصلاحات مربوط به قوانین انتخابات شوراهای اسلامی شهر …
ماده ۵ – (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷) – در هر بخش شورای بخش که اعضای آن ۵ نفر می باشد …. ماده ۱۵ – مکرر (الحاقی ۱۳۸۶/۸/۲۷) – اولین جلسه شوراهای روستا به دعوت بخشدار …. تبصره ۱ – اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به ….. مصوب ۱۳۷۰/۲/۳: پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور چنانچه …


اصل مقاله – فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات
می نویسد: “اگر خللی در کار کشاورزی و کشاورزان در ایران روی نمود باید بی درنگ … اهمیت و ضرورت کشاورزی را در میان مردمان ایرانی به شیوه های مختلف مطرح می کنند. … مشاور در حوزه کشاورزی و آب، و همچنین تعدادی زیادی شرکت های کشاورزی در زمینه های …. بخشنامه دستور محو آثار طاغوت در کتابخانه (سال ۱۳۵۹) که به علت عدم تصمیم صحیح.


نحوه شکایت و مراحل رسیدگی به جرم توهین و تهمت… – مهداد
در همین ابتدا به مخاطبان عزیز عرض می‌کنیم که اگر هم ابهام و یا سوالی … توهین و تهمت در هر جایی اتفاق بیفتد، دادسرای آنجا صلاحیت دارد و باید پرونده به آنجا فرستاده شود. … در مرحله بعد پرونده به دادگاه کیفری ۲ برای صدور حکم ارسال می‌شود. … می گیرد با تزریق پروتئین های مکرر افت جسمانی پدر را جبران کند که …


ﭘﺮوﻧـﺪه – مجمع مدیران دبیرخانه های نظام اداری کشور
ﻗﻀﺎﯾﯽ، ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﻨﺎد ﻣﻠّﯽ اﯾﺮان ارزش ﻧﮕﻬﺪاری داﺋﻤﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ». … اﺑﻼﻏﯿﻪ، ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ، ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ، اﺳﺘﺸﻬﺎدﻧﺎﻣﻪ، وﮐﺎﻟﺖ ﻧﺎﻣﻪ، ﮔﺰارش اﺣﻀﺎر ﻧﺎﻣﻪ ، اﺧﻄﺎرﯾﻪ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ، ﺗﺮﺧﯿﺺ، ﺿﻤﺎﻧﺖ …. از ﻃﺮﻓـﯽ ﻧﻮﺷـﺘﻦ اﺳـﻨﺎد … ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎً در ﻣﻮرد دﻋﻮاﯾﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد، ﮐـﻪ در اﯾـﻦ ﺻـﻮرت ﺧﺎﺻـﯿﺖ و ﺣﮑـﻢ ﺳـﻨﺪ را ﭘﯿـﺪا …… در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ، ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل در ﻗﺴﻤﺖ رﺳﯿﺪه و دﺳﺘﻮر ﻻزم …


دستورالعمل جامع اورژانس بیمارستانی – معاونت درمان
با توجه به اهمیت بخش اورژانس در پیکره بیمارستان وعدم یکپارچگی قوانین … مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی کشوردراین راستا اقدام به تجمیع آیین نامه های ….. و عدم وجود تخت بستری ویژه در آن مرکز، در موارد مکرر بیماران نیازمند مراقبت ….. بیمارانی که از اورژانس برای بستری به بخشها منتقل می گردند ، دستور بستری حتما با مهر.


تجربه‌ی من در آموزش و یادگیری زبان انگلیسی | روزنوشته‌های …
بنابراین، اگر از یادگیری زبان بدون کلاس حرف می‌زنم، چیزی است که حداقل خودم در زندگی … افراد زیادی آماده‌اند تا برای شما در یادگیری زبان انگلیسی (آگاهانه یا ناخودآگاه) مشکل ایجاد کنند! …. اما برای آموزش زبان انگلیسی به نظرم گزینه های اول و دوم (Paperrate و … سایر مطالب مرتبط با یادگیری نوشتن و خواندن و مکالمه زبان انگلیسی.


فراکاوش – سامانه کتابداری
در این بخش بعد از وارد کردن نام کاربری، کلمه عبور و کدامنیتی وارد نرم‌افزار می‌شوید. …. از هر بخش فيلد بازيابی می‌کند و با امکان وارد کردن عبارت بجای واژه، با سادگی هرچه تمام … به جستجو در منابع پرداخت و این قابلیّت فواید زیادی را در جستجو ارایه می دهد. … اگر AND انتخاب شود کلیه ی مدارکی به نمایش در می آید که کلیه ی عبارت های …


Nursing record and report skills – سازمان تامین اجتماعی
به دلیل اهمیت گزارش نویسی در پرستاری بازآموزی و کارگاه های گزارش نویسی در … صورت می گیرد که این امر در نتیجه استفاده مکرر از کلمات نامفهوم و بی معنی …. ،دارویی و توصیه های پزشک مسئول ،علائم حیاتی وزمان انتقال مددجو به بخش. … با توجه به این امر که پرستاران مسئولیتهای زیاد و متنوعی را دارند این مسئله …


اخبار ویژه روزنامه‌ها! | خبر نامه شب تاب – شب تاب موبایل
طرح سوال جدید از روحانی با 30 امضا/ دستور ویژه دولت برای حسابرسی ویژه از 3 نهاد … در کالاهایی هم که مجبور به واردات هستیم، باید با متنوع ساختن مبادی … آقای سیف رئیس کل بانک مرکزی گفته‌اند که باید به جای دلار به سمت …. در سال‌های 1390 و 1391 که بازار ارز کشور آشفته شد، بانک مرکزی به طور مکرر بخشنامه‌های …


گزیده متون فارسی
مقاله نويسي ، تهيه و تنظيم متن سخنراني و نوشتن مطالب پند آميز و آوردن مثل هاي …. پيش از اين گفتيم كه دستور به معني حكم، امر، فرمان و كلماتي مترادف اين واژه ها …. نا گفته نماند که امروزه صدور بخشنامه جداگانه ، به واحدهای تابعه چندان معمول نیست و به جای …. پایان كلمات قاموسی ( معنی دار ) نا مكرر مصرعهای یك شعر) در شعر سخن می گوید .


نرم افزار بایگانی … – دایرة المعارف تعاریف و اصطلاحات …
صرف نظر از هزینه هایی که یک سازمان در اثر فقدان سیستم مناسب مدیریت اسناد ممکن … اگر هر نفر ساعت در بخش اداری ۸۷۰۰ تومان محاسبه شود : ۲۰× ۸۷۰۰ = ۱۷۴٫۰۰۰ تومان …. یکی از بخش های مهم نرم افزار مدیریت اسناد امکان کنترل ورژن های مختلف یک سند است ….. آیا بجای نوشتن نامه از وسیله دیگری نمی توان برای اطلاع رسانی و یا ارسال پیام …


ﻣﺠﻠﺲ، ﻫﻤﺮاه ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻰ – سازمان امور مالیاتی
اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ٣٥ درﺻﺪ ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ادارﻩ. ﺷﻮد و درآﻣﺪهﺎی … ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ هﺎی در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎدﻩ ١٦٩ ﻣﮑﺮر ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت هﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ … ﻣﺠﻠﺲ ﮔﻔﺖ: ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﯿﺮی ﻣﻄﻠﻮب از ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات، ﺣﺪود ٤٠ ﻣﺼﻮﺑﻪ، ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ و ….. ﺑﻪ ﻣﻮدﯾﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ هﻤﻮارﻩ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر …. رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺻﺪور ﺣﮑﻤﯽ، ﻣﺤﻤﺪاﺑﺮاهﯿﻢ ﻃﺮﯾﻘﺖ را ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺳﻤﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ. …


Untitled
به ماده ۸۴ آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی روستا و بخش مصوب ۱۳۸۱ …. بخش های واقع در محدوده آن شهرستان که در مرحله اول با رأی اکثریت مطلق و در صورت ….. و اگر به همین منوال یک یا دو و ….. که دارای سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و جهت صدور حکم به فرماندار و بخشدار …


قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و …
اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول …


برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر