ERNOS

اهمیت نیت و قصد اصلاح

اهمیت نیت و قصد اصلاح – فتیان 1412
اهمیت نیت و قصد اصلاح. رسول اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند که إنما الأعمال بالنیات یعنی اعمال بستگی به نیات دارد. نیت می تواند یک عمل را …


اهمیت نیت در عبادت – پرسمان
نیت و قصد، یعنی هدف و مقصد داشتن در زندگی، منتهی در اصطلاح دین و علم اخلاق، نیت به معنای قصد قرب به خدا است. مقصد اخلاقی، همان هدف نهایی زندگی و نزدیک شدن به …


نیت و اعمال – IQNA
تعریف نیت در حوزه‌های روانشناسی و اخلاق چه تفاوت‌هایی داشته و در این کلامِ امام کدام … آمرزش و پاکی گناهان و تا اصلاح درون و پالایش نیت، تا بهشت راه برده است. … نیت همان قصد و عزم بر انجام کار است؛ همان نیت کردن و در شکل مصدری آن.


معنای نیت و نقش نیت در اعمال عبادی | دلدادگان
از خدا خواستاریم که نیت های ما را اصلاح نماید. … نیت به معنای قصد است و قصد حلقه ی اتصال بین علم و عمل می باشد، چرا که اگر کسی نداند که باید …


بررسی اهمیت و ضرورت نیت در کارها | خبرگزاری فارس
در فرهنگ اسلامی آنچه اهمیت دارد دو عنوان اساسی عمل صالح و نیت خیر است. … درباره تاثیر نیت و قصد مثال روشنی می زنیم و آن اینکه عمل زناشویی و زنا …


نیت، نقش نیت در حُسن عمل | پایگاه اطلاع رسانی آیت الله …
اعمال انسان به واسطه اختلاف قصد و نیت، مختلف می‌شود. لذا در برخی واجبات مثل نماز، قصد قربت لازم است. اسلام، دین صوری و ظاهری نیست، بلکه دین حقیقت و واقعیت …


قصد و نیت از امر به معروف صرفا اصلاح افراد جامعه باشد | | .
سيد رضا مدني، با اشاره به اهمیت شیوه اجرای این فریضه الهی خاطرنشان کرد: امر به معروف و … قصد و نیت از امر به معروف صرفا اصلاح افراد جامعه باشد.


اخلاص نیت – پرتال امام خمینی
اخلاص نیت. … مؤثر تامّ در تقوای نفوس است، یکی از عوامل بزرگ اصلاح نفوس و دخیل در اصابۀ ….. شود و چیز مهمی نیست، اهمیت آن به واسطۀ قصد خالص و نیت صادقانه است.


نیّت در قرائت خوانساریها – پرتال جامع علوم انسانی
و تصور ذهنى را که بر اساس آراى گونه گون فقیهان پایه گذارى شده اصلاح کند و زیاده … فقیهان نیز, با توجه به جایگاه مهم نیّت, در تقسیم بندى فقه, فقه را به دو بخش سامان … (اخلاص, قصد قربت و نیّت اداى واجب) قیدهاى دیگرى مانند: تعیین نماز, قصد واجب و …


تجدید نیت
آسایش و تفریح ما نیز عبادت است، اگر به قصد خشنودی خدا انجام گیرد و یک قدم به … یادآوری: اهمیت تلاش برای اصلاح نیت، به معنی تعطیل عمل تا اطمینان از خلوص آن …


نیت در قرائت خوانساری‌ها – ویکی فقه
و تصور ذهنی را که بر اساس آرای گونه‌گون فقیهان پایه‌گذاری شده اصلاح کند و زیاده … فقیهان نیز، با توجه به جایگاه مهم نیّت، در تقسیم‌بندی فقه، فقه را به دو بخش سامان … قید: برطرف کردن حدث، یا مباح شدن ورود در نماز (استباحه) و همچنین قصد واجب بودن …


نیت خیر و عمل شر – ویستا
اما واقعیت این است که نیت و قصد در فهم عمل اجتماعی جایگاه چندان برجسته‌ای ندارند و … خالص کردن نیت و قصد تأکیدی اخلاقی و مذهبی است که برای اصلاح فرد از درون و …


احادیثی در باب نیت اعمال – بیتوته
حدیث درمورد نیت اعمال,حدیث درباره نیت کارها احادیثی درباره نیت اعمال,احادیثی در … مى بردند، بى گمان هر از دست رفته اى به آنان باز مى گشت و هر فاسدى اصلاح مى شد.


سماموس » نیت و نقش آن در زندگی
نیت به معنای قصد انجام عملی، یک امر قلبی و باطنی است. همین امر باطنی در حقیقت کیفیت عمل را مشخص می کند و به آن ابعاد متفاوتی می دهد. در فرهنگ اسلامی زمانی …


وابستگی نیت به ارزش عمل! – تبیان
دین، روی موضوع نیّت و انگیزه ی عمل تکیه ی جدّی دارد. … ما اگر خیلی آدم خوبی باشیم، خیلی هنر کنیم به اصلاح عمل می پردازیم نه به اصلاح نیّتِ عمل؛ چه …


نیت – ويکی شيعه
نِیَّت به معنای قصد و اراده برای انجام کار است. … بر اساس روایات، ارزش و اهمیت هر کاری بر اساس نیت و انگیزه آن تعیین می‌شود؛ به علاوه اینکه نیت‌های …


نقش نیت در خودشناسی و خودسازی – آفتاب
بحث نیت در معارف اسلامی از جایگاه ویژه ای برخوردار است یک وقت آن را از حیث … و در ادامه به رابطه نیت با شخصیت آدمی و نحوه خودشناسی و شیوه های اصلاح شخصیت و … نیت همان قصد و اراده ای است که انسان را به سوی عمل حرکت می دهد.


عوامل و مراحل تكوّن رفتار اخلاقي در اسلام | معرفت اخلاقي
اينجاست که اهميت رفتارشناسي اخلاقي و حساسيت قرآن کريم نسبت به آن روشن مي‌گردد. … هدايت انسان‌ها مبتني بر اصلاح فرايند و عوامل رفتاري اوست، تنها عوامل …. رفتارهاي دروني مانند نيت، تخيل مثبت يا منفي، قصد و اراده يا عزم، …


اخلاص – دعوت واصلاح
زيرا آنانكه آخرت را مي خواهند، خدا را مي خواهند و قصد آخرت يعني قصد رضايت و ثواب و اميد به … به خاطر اهميت نيت در توجيه عمل و كيفيت بخشيدن و تعيين نوع و ارزش آن … فرمود: «آنكه نيت خود را براي خدا اصلاح گرداند، خداوند ميان او و مردم را اصلاح مي كند.


ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻗﺼﺪ و ﻧﯿﺖ رﻫﺒﺮي و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ دا – فصلنامه علمی …
ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ و اﻧﮕﯿﺰه ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﺼﺪ و ﻧﯿﺖ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨـﺎداري ﻧـﺪارد؛ ﻫـﻢ. ﭼﻨـﯿﻦ. ،. ﺷﺒﮑﻪ … ﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ، در ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻫﻤﯿـﺖ راﺑﻄـﻪ ﺑـﯿﻦ ﮐـﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و رﺷـﺪ. اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﻤﺎرده ﺷﺪه. اﻧﺪ …… ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻮدن ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي ﺑﺮازش ﻧﺸﺎن از ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻠﯽ ﻣﺪل ﭘﮋوﻫﺶ در ﺣﺎﻟﺖ اﺻﻼح ﺷـﺪه دارد.


کتابخانه – درسهایی از قرآن
با نگاهى كوتاه و گذرا به آیات و روایات، آثار و بركات زیادى براى نیتّ پاك … آنچه را به عنوان كیفر از او گرفته به او پس مى دهد و هرگونه مشكلى در كارش باشد اصلاح مى كند.


۶۹۵ – احرام بستن(مسائل نیت) – آیت الله ری شهری
در جلسه پیشین به اهمیت مسأله اصلاح زبان اشاره کردیم و اکنون روایاتی … شیخ طوسی نیت و قصد قربت را از شرایط لازم حج تمتع می‌شمارد و درباره زمان …


” ” آئین زندگی )اخالق کاربردی( کتاب ها و نمونه پرسش پاسخ …
تعریف علم اخلاق با تکیه بر علم: علمی که به آن نفس انسان، چگونه. خلقی می تواند …. امانوئل کانت نیز در نظریه اخلاقی خود بر نقش نیت تأکید می کند ض من توضیح دیدگاه او. تفاوت آن را ….. با نیت خیر خواهی و به قصد اصلاح و ارشاد انجام شود. نقد نباید …


در محضر بزرگان/ اهمیت اخلاص در پذیرش عمل – آخرین خبر
حاج شیخ محمد بهاری همدانی درباره لزوم اخلاص نیت در عبادات می‌فرمایند: «هر … اگر معلوم شد که غرض خدا نیست باید سعی در اصلاح قصد خود نماید.


شیوه های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان
اهمیت این موضوع در زمینة اجرای تعهدات قراردادی، بر همگان آشکار است . … 1164 قانون مدنی اصلاح شده به سال 1991 ) و نویسندگان حقوقی به تشریح و توضیح آن …… که این مفاهیم وابستگی تام به قصد باطنی اشخاص داشته و با رجوع به نیت و قصد درونی.


ﺖ ﻋﻤﻞ؛ ﺪ ﺑﺮ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ای ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺼﺪ ﻪ ﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺮ – نقد و نظر
آﻳﺎ اﮔﺮ اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت را ﺧﻠﺒﺎﻧﻰ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻗﺼﺪ و ﻧﻴّـﺖ اﻧﺠـﺎم دﻫـﺪ، ﻣﺸـﺮوع. اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺧﻠﺒﺎﻧﻰ دﻳﮕﺮ …… ﺑﻨﺪی ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎی ﻋﻤﻞ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺠﻤﻮع ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﺜﺒـﺖ و ﻣﻨﻔـﻰ آن، اﻧﺠـﺎم. دادن. آن ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ….. ﻗﺼﺪ و اراده اﺻﻼح.


«نیت صادق» خیر و برکات زیادی در زندگی می آورد، حتی اگر …
انسان با اصلاح نیت، به ثواب‌های بیکرانی می‌رسد. … بنده‌ای در روز نیت می‌کند که شب بلند شود و نمازی بخواند، اگر نیت او صادقانه بود و واقعاً قصد این …


برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر