ERNOS

اموال غیرقابل توقیف توسط مراجع قضایی

کدام اموال در مقابل بدهی توقیف نمی‌شوند؟ – YJC
این وکیل دادگستری با بیان اینکه عموما محكوم‌عليه از انجام اين امور … مأموران اجراي احكام اقدام به توقيف و فروش اموال محكوم‌عليه و پرداخت بدهي از محل … این کارشناس حقوقی در این‌باره توضیح می‌دهد: در ماده 524 قانون آیين … مرجع تشخیص شأن محكوم‌عليه … و بديهي است تشخيص دادگاه در اين خصوص دستور و قطعي و غير قابل …


کدام اموال بدهکاران قابل توقیف توسط طلبکاران نیست؟|دفتر …
کدام اموال بدهکاران قابل توقیف توسط طلبکاران نیست؟ مشاوره حقوقی دفتر حقوقی موکل وکیل پایه یک دادگستری وکیل تهران. … و ترجمه‌هایی كه به چاپ نرسیده و اموال و اشیایی كه به موجب قوانین خاص غیرقابل توقیف بودند را … به تقاضای محکوم له به وسیله مرجع اجرا کننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته …


قاعده عدم امکان توقیف اموال عمومی و دولتی در ایران – پژوهش …
صرفا اخذ رأی قضایی نیست بلکه هدف، اجرای مفاد آن نسبت به محكوم عليه است. … معنای عام) با توسل به اقتدار عمومی و با توقیف اموال، وی را ملزم به اجرای حکم می کند. … اموال دولت را به مثابه اموال متعلق به ملت غیر قابل توقيف اعلام می کند. ….. املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه ها و مؤسسات.


آثار حقوقی انتقال مال توقیف شده
نقل و انتقال رس می اموال منقولی كه بازداشت آنها به مراجع اعالم و در اسناد … منتش ر شده است برای توقیف اموال غیرمنقول باید با ذكر شماره پالك و مشخصات ملك به …


مزایده و انتقال املاک توقیفی ، آشنایی با نحوه انجام فروش مال …
مزایده و انتقال املاک توقیفی : فروش اموال غیرمنقول یکی از مهمترین مراحل اجرای … اموال غیرمنقول، در مورد تسلیم آن به برنده مزایده رویه‌های مختلفی در مراجع قضایی به وجود آید. … اصل غیر قابل توقف بودن عملیات اجرایی که از ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی …


رفع تعارض مواد 11 و 17 قانون اجرای احکام مدنی – فصلنامه …
پس از بازداشت مال توسطِ مراجع صالح قضایی و غیرقضایی مانند دادگاه )در راستای …. تأمین خواسته یا محکوم به، اموال توقیف شده متعلق به حق طلبکـار قرار می گیرد و …. نمود و می توان این عمل حقوقی را غیرقابل استناد و در برابر صاحب حقِ توقیف شده.


نظریات مشورتی منتخب مهر ماه 95 > اداره کل حقوقی قوه قضاییه
منتخب نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر شده در مهر ماه 1395 نظریه … مستقل از اموال اشخاص حقيقي (صاحبان سهام آن) و با توجه به ثبت شرکت در مرجع … يا ارزش هر قسط از محكومبه باشد، با رعايت ماده 96 قانون اجراي احكام مدني، توقيف مازاد …… از فروش ملك غير قابل افراز، پس از كسر هزينه عمليات اجرايي بين شركاء به نسبت …


وکیل توقیف حقوق از طریق اجرای ثبت، متخصص و با تجربه …
اموال غیر قابل توقیف … توقیف اموال در موردی امکان پذیر است که شخص طلبکار بوده وشخص بدهکار با داشتن اموال منقول و غیر منقول از پس دادن بدهی خود امتناع کرده و … در این صورت پس از صدور حکم لازم الاجرا توسط مرجع قضایی و اجرای آن ، متوقف شود.


دستور فروش ملک مشاع غیر قابل افراز – تقسیم ملک مشاع – …
طبق ماده 597 قانون مدنی تقسیم ملک از وقف جایز است ، ولی تقسیم موقوفه بین موقوف علیهم جایز نیست .


توقیف اموال – صدای وکیل
مستند به ماده 67 اجرای احکام مدنی پس از شناسایی اموال منقول توسط مامور اجرا از اموال شناسایی‌شده … اموال غیرقابل توقیف|وکیل اموال و دارایی ها|وکیل خوب|وکیل پایه یک …


رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴-۲۰/۱/۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مرجع تصویب: هيئت عمومي ديوانعالي کشور … در حوزة قضایی سمنان به طرفیت همسرش خانم بهناز. … را طی دادنامه ۱۱۳۵ـ۱۳۹۵/۸/۱۱ بعلت انتقال‌ مال با انگیزه فرار از پرداخت مهریه … مهریه از طریق توقیف حساب بانکی موکل تهاتر شده و حدود ۱/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ … دیوانعالی کشور احراز بدهکاری متهم و عدم کفایت اموال وی برای تأدیه دین …


آئین رسیدگی به مستثنیات دین – موسسه حقوقی هامون
چنانچه در مرحله اجرای حکم ایراد و اشکالی در توقیف و فروش اموال یا به طور کلی در عملیات … حکم قطعی، حکمی است که یا اساسا غیرقابل تجدیدنظر باشد یا مهلت تجدیدنظر … با توجه به مفاد این ماده باید گفت اگر حکم در مرجع تجدیدنظر تائید یا نقض شده …


مقررات اجرای احکام مدنی علیه وزارتخانه
يكي از اين قوانين قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال … در مورد احكام قطعي دادگاهها و ساير مراجع قانوني را با رعايت مقررات از محل اعتبار مربوط به …. قوانين مملكتي و اجراي احكام يا اوامر مقامات قضايي يا هر گونه امري كه از طرف مقامات ….. يا از روي غفلت يا به جهات ديگر،محكوم به حكم صادره غير قابل تامين اعلام شود،مسوول …


توقیف عملیات اجرای احکام مدنی موارد – فصلنامه قضاوت
تواند مربوط به هر کدام از مراجع مختلف عمومی، انقالب، شبه. قضایی و یا … عملیات اجرای احمام، با احصاء موارد متعدد توقیف عملیهات اجهرای احمهام مراجهع داخلهی و … چه در امور حقوقی توجه چندانی نبده است و حتی در دوره کارآموزی قضایی و …. قانون منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعل به شهرداری ….. و نیز موضو غیرقابل توقیف بودن امهوال شههرداری.


اموال چگونه توقیف می شوند و چه اموالی قابل توقیف هستند؟ – …
اولین چیزی که با شنیدن واژه‌ی توقیف اموال به ذهن متبادر می ‌شود، این است … حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «توقیف اموال» را بررسی کنیم. … برای توقیف اموال شخص بدهکار دو مرجع وجود دارد: دادگستری که مرجع عام …


توضیحات وکیل دادگستری در خصوص اجراییه ثبتی
توضیحات وکیل دادگستری در خصوص اجراییه ثبتی همراه با … آن با مفاد سند رسمی یا قانون، قابل شکایت از سوی متضرر در مرجع قضایی صالح است. … و یا از جهات دیگر مغایر با حقوق خودش می داند لذا رسیدگی به شکایت از توقیف اموال …


اعتراض ثالث اجرایی،اعتراض شخص ثالث – دادخواست
با توجه به متن ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، چنانچه شخص ثالث نسبت به مال … مرجع رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، …. تقویم خواسته نیست پس مبنایی برای قابل تجدیدنظر یا غیرقابل تجدیدنظر … دادگاه حقوقی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای …


قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۸/۱ ماده ۴۹ الی ۱۱۲ – مشاوره …
آدرس مراجع قضایی و انتظامی · آراء و نظریه ها … محکوم‌ علیه می‌تواند با نظارت دادورز (‌مأمور اجرا) مال توقیف شده را بفروشد مشروط بر … ۴ – اموال و اشیایی که به موجب قوانین مخصوص غیر قابل توقیف می‌باشند. …. هر‌گاه مال متعلق به محکوم‌علیه نزد شخص ثالث اعم از حقوقی یا حقیقی باشد یا مورد درخواست توقیف، طلبی باشد که …


نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
با توجه به مواد ۲۶۳ و ۲۶۵ قانون آئین دادرسی مدنی، دادگاه مکلف به تبعیت از نظر … اختلاف نظرهایی بین مراجع قضایی (دادگاه‌ها و بازپرسی‌ها) با آن‌ها شده است شایسته است با … توقیف اموال و استیفاء باقیمانده جزای نقدی مورد حکم توسط اجرای احکام کیفری وجود …… تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر قابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء‌ می‌گردد.


سوالات متداول – بانک ملی
10) نحوه اقدام بانك در برابر اجرائيه هايي كه توسط مراجع قانوني جهت برداشت از حسابهاي …. 43) بعضي از اجرائيات ثبت مستند به ماده 21 از توقيف اموال بدهكار بصرف عدم …. كه در وجه دادگستري يا حسابهاي غيرقابل برداشت دادگستري ، صادر و بعضاً توسط …… به بازداشت مازاد مورد وثيقه تسهيلات اعطايي توسط مراجع قضايي موافقت نمايد .


نحوه انتقال املاک توقیفی – معاونت پیشگیری از وقوع جرم
فروش اموال غیرمنقول یکی از مهمترین مراحل اجرای احکام مدنی به شمار می‌آید. … و فروش اموال غیرمنقول، در مورد تسلیم آن به برنده مزایده رویه‌های مختلفی در مراجع قضایی به وجود آید. … اصل غیر قابل توقف بودن عملیات اجرایی که از ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی … پس از آن برابر ماده 145 قانون مذکور، سند انتقال حسب مورد توسط مالک یا نماینده …


بخش هفدهم | وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
کارگری به اتهام حیف و میل اموال شرکت اخراج شده است در جلسات رسیدگی …. نیز رعات گردد و رای اصلاحی ضمیمه غیر قابل تفکیک رای اصلی محسوب می شود.


Immunity of Iran’ Central Bank’ Assets in the US: A Case …
معاف شدن از اعمال اقتدار قضایی که معمولا توسط مراجع قضایی در یک دولت …. غیرقابل توقیف بودن اموال اختصاص یافته با اعمال حاکمیتی را پذیرفت، اما این نکته مهم.


پرسش های متداول درباره مستثنیات دین | پیام دلتا
خانه نکات حقوقی پرسش های متداول درباره مستثنیات دین … دریافت طلب خود، باتوسل به قانون، اموال بدهکار رابا نظارت مراجع قضایی ، توقیف و به مزایده … او فقط یک خانه متناسب با شان او باشد، آیا باز هم این خانه غیر قابل توقیف است؟


قانون آیین دادرسی کیفری – خبرگزاری تسنیم
دادگاه حقوقی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی …


ﺣﻘﻮق ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﻣﻮال ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اي – فصلنامه …
در ﮐﻨﺎر ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋة ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ، ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﻈﺎم اﻣﻮال ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ و. ﺗﻔﺎوت آن ﺑـﺎ. ﺳﺎﯾﺮ اﻣﻮال ….. ﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺮاﺟﻊ ﺻﺎﻟﺢ اداري و ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮاي رﺳﯿﺪﮔﯽ ….. ﻣﺪﻧﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻣﻮال ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ واﮔﺬاري ﺑﻪ اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ….. اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎت وارده ﺑﺮ ﺗﻮﻗﯿﻒ اﻣﻮال در ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮاي اﺣﮑﺎم ﻣﺪﻧﯽ.


شناسایی و توقیف اموال – وب‌گاه شخصی صادق رئیسی‌کیا
شرح و تحلیل قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را با بیان نکات کلیدی و … ماده ۲) مرجع اجراءکننده ‌رأی، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادر کننده اجرائیه یا مجری … بخواهد که اموال محکوم که در حوزه قضایی آن دادگاه قرار دارد را شناسایی و توقیف نمایند. ….. صادق رئیسی کیا در وظایف و اختیارات خاص و غیر قابل تفویض هیأت مدیره …


برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر